Concesión de ayudas para el Club de tir amb arc Es Cubells

Concessió d’ajudes per part del Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

L’ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha concecit una subvenció per a la neteja de les instal·lacions i la gestió de les activitats esportives al Club de tir amb arc És Cubells per a l’any 2021 d’un total de 7850 €.

Amb aquest gest, el club de tir amb arc És Cubells vol agrair l’esforç de l’ajuntament per a poder desenvolupar el nostre esport al més alt nivell possible.

Concesión de ayudas por parte del Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

El ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia ha concedido una subvención para la limpieza de las instalaciones y la gestión de las actividades deportivas al Club de tir amb arc Es Cubells para el año 2021 de un total de 7850 €.

Con este gesto, el club de tir amb arc Es Cubells quiere agradecer el esfuerzo del ayuntamiento para poder desarrollar nuestro deporte al más alto nivel posible.

Deja una respuesta